Hoofdpagina Genealogie Archeologie

VUURSTENEN MES EN VERLATINGSOFFERS GEVONDEN
op archeologische opgraving in Zundert

Een archeologische opgraving aan de Gasthuisstraat in Zundert heeft tot nu toe meer opgeleverd dan aanvankelijk werd verwacht. Zo zijn er sporen van bewoning in het bronzen en ijzertijdperk, is er een vuurstenen mes gevonden en verder verschillenden Verlatingsoffers en een grafheuvel aangetroffen. Een aantal huizen aan de naastgelegen Manderslaan zijn waarschijnlijk op een urnenveld gebouwd.

Dat vertelde op woensdag 7 juni de archeoloog van VU-HBS, het bedrijf dat is ingeschakeld voor het onderzoeken van de bouwplaats waar binnenkort het plan Weerreys Park wordt gebouwd. Heemkundekring De Drie Heerlijkheden had voor haar leden een rondleiding georganiseerd. Een select groepje belangstellenden waren aanwezig. Omdat de werkspot van de archeologen op het eerste gezicht niet meer dan een grote rechthoekige zandbak lijkt, was enige fantasie en inlevingsvermogen wel nodig. De archeologen zelf maken echter veel op uit de verschillende kleuren en structuren van de grondlagen. Die week werd het tot nu toe oudste voorwerp gevonden; een mesje van vuursteen, een voorwerp van zo'n 12 cm lang. Het is waarschijnlijk door middel van ruil en handel in Zundert terecht gekomen, want hier in de buurt waren geen vuursteen vindplaatsen.Uit latere perioden, het bronzen tijdperk en het ijzeren tijdperk kwam ook het een en ander naar boven. Zo vonden de gravers sporen van een broodoven en een aardenwerk oven, waarschijnlijk uit het midden-ijzertijdperk. Ook zagen zij plattegronden van woningen van ongeveer 10 meter lengte. Verder werden aanwijzingen gezien voor zogenoemde spiekers, oude graanopslagplaatsen. De dorpsbewoners vertrokken destijds meestal na een twintigtal jaren naar een locatie wat verderop. De oude woonlocatie, vruchtbaar geworden door jarenlang storten van afval en mest, werd dan ingericht als akkerland.

Op de plaats van de spiekers werden "verlatingsoffers" gevonden. De palen die de basis vormden voor de schuurtjes werden bij vertrek naar een nieuwe locatie uitgegraven voor hergebruik, maar ook omdat ze bij de akkerbouw in de weg zaten. In de gaten van de palen stortten de bewoners dan resten aardewerk. De reden van dit gebruik is niet bekend, maar vermoedelijk heeft het een spirituele betekenis, als het afsluiten van een periode.

De scherven die gevonden werden, zijn behoorlijk groot en te herkennen als Marne aardewerk, schalen en potten met een typische knik in de wand. Het is mogelijk dat ui de scherven weer min of meer complete potten kunnen worden gereconstrueerd. Uit het Romeinse tijdperk is niet zoveel aangetroffen. Wel is een "jubiler", een Romeinse munt gevonden. Dat het op de akker was, is niet zo vreemd. Huisafval werd als bemesting gebruikt. "De munt heeft daar waarschijnlijk tussen gezeten" aldus de archeoloog.Links: Marne aardewerk uit Marne streek met specifieke knik. Rechts: Vuursteen mes, steentijd/bronstijd, lengte 12 cm

Op dit moment worden twee werkspots van ongeveer 30 bij 15 meter nagekeken. Aan de rand van deze afgravingen, vlak bij de huizen aan de kant van de Manderslaan, zijn de resten van een grafheuvel gevonden. Een grafheuvel is te herkennen aan de sporen kringgreppel, waaruit het zand voor de heuvel werd gehaald. In het midden van de heuvel zijn echter geen crematieresten gevonden. "We vermoeden dat het urnenveld wat hoger ligt. Daar zijn nu huizen overheen gebouwd. Volgende week wordt de huidige 'zandbaken' weer dichtgestort en gaat het team nog één veldje verderop. Ze hebben goede hoop daar nog meer ontdekkingen te doen.

Alle vondsten en resultaten worden in een rapport samengevat. De vondsten worden schoongemaakt en opgeslagen bij het provinciaal depot bodemvondsten in 's-Hertogenbosch. De Heemkundekring ontvangt van de Gemeente Zundert een exemplaar van dat rapport wanneer dit gereed is. De vondsten mogen pas tentoongesteld worden/geleend worden als het rapport klaar is en dat kan zeker nog wel een jaar duren.

Volgens de archeoloog is het heel bijzonder dat op een lage locatie zoveel vondsten zijn gedaan. Het was de moeite waard. Er is ook waarschijnlijk een fibula gevonden (Romeinse kledingspeld). Voor de archeoloog niet zo bijzonders omdat hij ook opgravingen gedaan heeft in het rivierengebied. Op z'n locatie worden wel tientallen fibula's gevonden. Samen met het Marne aardewerk en het vuursteen duidt dit erop dat er flink gehandeld werd door de voormalige bewoners.

Wanneer de Heemkundekring het rapport heeft ontvangen, worden de resultaten ook gedeeld met haar leden.

Verslag Mieke van Zundert en Annemiek van der Made.

Laatst aangepast op dinsdag, 20 juni 2017 20:51
 
NIEUWSTE ARTIKELEN:

Heemkundige Kring De Drie Heerlijkheden
NIEUWSTE ARTIKELEN: