Hoofdpagina Mededelingen Mededelingen


UITNODIGING ALGEMENE JAARVERGADERING

TIJDSTIP: Dinsdag 16 januari 2017, aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur

LOCATIE: Harmoniezaal ingang Lagestraat 1 te Rijsbergen

  

1. Opening en welkom door de voorzitter

 

2. Mededelingen en vaststellen agenda

 

3. Verslagen 2017

a. Jaarverslag 2017 van de secretaris

b. Financieel verslag 2017 van de penningmeester

c. Verslag kascommissie door Henriëtte van Dorst-Herrijgers en Joop van Outheusden

 

4. Presentatie Jaarkalender 2018

 

5. Bestuursverkiezing

a. Aftredend volgens rooster zijn Marie Adriaensen en Toon van den Berg. Zij stellen zich beiden herkiesbaar

b. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld

 

6. Diverse mededelingen door de voorzitter

7. Rondvraag

 

Voor en na de vergadering zal het geheel opgeluisterd worden met oude verhalen door Wim Voermans hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Al woont Wim sinds zijn achttiende niet meer in Zundert, hij heeft altijd een band gehouden met (Klein) Zundert, zijn ouderlijke huis en de streek. Sinds 2006 schrijft hij veel gelezen verhalen over o.a. Zundert op zijn website (www.wimvoermans.nl). Verhalen die vaak gaan over personen en gebeurtenissen die te maken hebben met zijn jeugd in Klein Zundert.

 
NIEUWSTE ARTIKELEN:

Heemkundige Kring De Drie Heerlijkheden
NIEUWSTE ARTIKELEN: