Hoofdpagina Mededelingen Mededelingen

De Drie Heerlijkheden aangemerkt als ANBI
Per 1 januari 2008 is de Heemkunde Kring De Drie Heerlijkheden door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI.

RSIN/fiscaalnummer ANBI : 812957702

Fiscaal biedt het mogelijkheden om de Heemkunde Kring schenkingen of giften te doen!

Wat is een ANBI?

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Instellingen kunnen ons vragen om hen aan te wijzen als ANBI. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?
 • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt voor het algemeen belang.

 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

 • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt de giften gedaan aan een instelling die bij ons is geregistreerd als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).

 • De instelling heeft geen tegenprestatie geleverd voor de giften.

 • U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.

 • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.

 • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

Uw gift is een periodieke gift, als:

 • u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris

 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar een instelling of een vereniging

 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn

 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt. Het mag ook langer dan 5 jaar, maar de gift moet uiterlijk bij uw overlijden stoppen.

 • de instelling of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Een periodieke gift aan een ANBI mag u altijd aftrekken. 
NIEUWSTE ARTIKELEN:

Heemkundige Kring De Drie Heerlijkheden
NIEUWSTE ARTIKELEN: